Значення та основні властивості ґрунтів


Ґрунти формуються на межі зіткнення та взаємодії трьох основних оболонок Землі – літосфери, гідросфери та атмосфери, утворюючи особливу геосферу – педосферу або ґрунтовий покрив нашої планети. Варто відзначити, що педосфера вкриває практично всю поверхню материків та островів. В той же час ґрунтовий покрив є частиною біосфери – живої оболонки нашої планети. Така особливість ґрунтів зумовлює їх виключний вплив на природні процеси та життя на Землі.

10

До найважливіших функцій ґрунтів слід віднести:

• Створення умов для забезпечення життя на нашій планеті. Така функція ґрунтів забезпечується найважливішою їх властивістю, а саме родючістю. Завдяки цій унікальній властивості рослини, а завдяки ним тварини і людина отримують елементи харчування для створення власної біомаси. Крім того, ґрунти є важливим середовищем, в якому функціонують рослини та проживає безліч видів тварин і мікроорганізмів. Таким чином в різних типах ґрунтів формуються відповідні угрупування живих організмів – біоценози. Залежно від вмісту гумусу в ґрунті та кліматичних умов відбувається розподіл живих організмів на континентальній частині нашої планети.

• Іншою важливою властивістю ґрунтів є забезпечення постійного кругообігу речовин в природі. Руйнуючись завдяки процесам вивітрювання, гірські породи стають основою мінерального живлення для багатьох видів живих організмів. Накопичуючись в ґрунтах, мінеральні елементи разом з вологою поглинаються рослинами. Завдяки системі харчових ланцюгів, в яких беруть участь тварини та мікроорганізми, мінеральні речовини знову повертаються в ґрунт. Таким чином відбувається біологічний кругообіг мінеральних речовин.

12

Під час геологічного кругообігу елементи ґрунту потрапляють у водойми, звідки з часом потрапляють у Світовий океан і беруть участь у формуванні донних відкладів. В результаті руху літосферних плит донні відклади у вигляді осадових порід можуть з часом опинитись на поверхні. Іншими словами ґрунти можна вважати важливою ланкою, що поєднує біологічний та геологічний цикли.

• Ще однією важливою властивістю ґрунту є формування основної маси їжі, яку отримує людство. Адже ґрунти є важливою основою для сільськогосподарського виробництва продуктів харчування та економічною основою існування людини. Ґрунти є важливим надбанням всього людства, тому потребують пильної охорони та раціонального використання.

Коментувати