Значення Світового кругообігу води


Світовий кругообіг води в природі має надзвичайне значення для існування життя на Землі. Життя неможливе без води, тому що всі хімічні реакції в живих організмах не можуть відбуватись без цього унікального мінералу. Тобто всі живі організми потребують для своєї нормальної життєдіяльності чисту не забруднену воду. Однак в результаті господарської діяльності людини вода постійно забруднюється. Незважаючи на це, природа здатна забезпечити живі організми значними запасами чистої води. Цей процес здійснюється за рахунок кругообігу води в природі, який ще називають гідрологічним циклом. Гідрологічний цикл можна розглядати як безперервний рух води безпосередньо з гідросфери та всієї земної поверхні в атмосферу та навпаки. Такий рух води можливий завдяки тому, що вода здатна перебувати в трьох агрегатних станах і може легко переходити з одного стану в інший. Таким чином відбувається випаровування води, конденсація водяної пари, утворення опадів та формування стоку води.

великий та малий кругообіг води

Розрізняють світовий або великий та малий кругообіг води. Малий кругообіг може бути в межах океану і його називають океанічним. Кругообіг води в межах материків називають внутріконтинентальним. Під час малого кругообігу вода випаровується над океаном або над материками і повертається назад туди, звідки й випарувалась у вигляді опадів.

Великий кругообіг води охоплює всю земну кулю. Випаровуючись над океанами, вода переноситься з повітряними масами на материки, де випадає у вигляді опадів, а завдяки внутрішнім водам, зокрема річкам, вода повертається в океан. Під час світового кругообігу води вода змінює свій склад і набуває нових властивостей, а також відбувається її очищення.

Крім того, що завдяки світовому кругообігу води існує життя на нашій планеті, кругообіг води має значення і для інших природних процесів:

• Завдяки великому кругообігу відбувається тісний взаємозв’язок між усіма оболонками Землі;

Кругообіг речовин в природі

• В процесі кругообігу води відбувається перенесення великої кількості речовин, необхідних для забезпечення життя на Землі;

• Завдяки кругообігу води відбувається процес самоочищення води в Світовому океані;

• Великий кругообіг води активно впливає на формування клімату нашої планети;

• Завдяки кругообігу вода потрапляє в усі оболонки Землі і може накопичуватись в льодовиках та в підземних пустотах.

Варто відмітити, що природна здатність води до самоочищення не є безмежною. Тому необдумане втручання людини в природу негативно впливає на окремі ланки процесу кругообігу води. Як наслідок такого втручання в природу, спостерігаємо в останні роки забруднення водойм, виникнення кислотних дощів, зникнення малих рік в результаті замулювання, виникнення катастрофічних паводків та тривалих посух.

Коментувати