Вплив рельєфу та клімату на розміщення природних зон


Кліматичні умови та особливості рельєфу впливають на розташування природних зон – територій з однорідними умовами зволоження, температурним режимом, особливостями поверхні, ґрунтів та своєрідним рослинним і тваринним світом.

В зв’язку з неоднорідністю рельєфу земної поверхні та умов зволоження в різних частинах материків природні зони не утворюють суцільних смуг, паралельних до екватора. Лише в Північній Африці та на деяких значних за площею рівнинах вони простягаються в широтному напрямку, змінюючись з півночі на південь. Однак під впливом нерівностей поверхні та віддаленості від океану найчастіше природні зони змінюються в напрямку від океанічного узбережжя в глиб материків. В окремих випадках природні зони простягаються вздовж меридіанів.

Природні зони

Розташування природних зон на материках порушується горами, де спостерігається висотна поясність, тобто відбувається зміна природних зон з висотою.

Природні зони формуються також і в Світовому океані. Це відбувається завдяки зміні властивостей поверхневих вод від екватора до полюсів. На відміну від материкових природних зон, природні зони Світового океану не мають чітко виявлених відмінностей.

Нерівномірний розподіл сонячного тепла на земній поверхні є головною причиною неоднорідності географічної оболонки. Майже в будь-якому кліматичному поясі узбережжя материків отримує більшу кількість вологи ніж внутрішні області. Однак зволоження залежить не тільки від кількості опадів але й від коефіцієнту вологи, тобто від співвідношення кількості опадів і випаровуваності. Крім того, на окремих ділянках узбережжя океанів формуються умови для виникнення пустель. Це пов’язано з близькістю холодних течій, під впливом яких формуються стійкі області високого тиску і низхідні потоки повітря, що перешкоджають утворенню дощів. Прикладом таких пустель є Атакама в Південній Америці та Наміб в Африці.

Коментувати