Вплив господарської діяльності людини на природу Тихого океану


В результаті активної експлуатації ресурсів Світового океану в окремих його регіонах відбувається поступове перетворення та деградація екосистем.

016-280509-06

Внаслідок багаторічних наукових досліджень величезних просторів Тихого океану вдалось виявити, що створені на протязі тривалих геологічних епох сприятливі для розвитку живих організмів природні умови швидко руйнуються в останні десятиріччя. Такі негативні явища зумовлені надходженням забруднюючих речовин в морське середовище океану. В останні роки вченими виявлено близько 4 млн. хімічних речовин, з яких 30 тис. різноманітних сполук виробляються хімічною промисловістю і в більшості випадків становлять серйозну загрозу живим організмам.

Шкідливі речовини надходять в Світовий океан з атмосферними опадами, промисловими та сільськогосподарськими відходами, побутовими та річковими стоками, а також в процесі морських перевезень, видобутку нафти та інших корисних копалин. Зокрема в атмосферних опадах, що потрапляють в океан було виявлено цілий ряд небезпечних речовин, серед яких бензопірен, поліхлоровані біфеніли, ртуть, свинець, кадмій. Найбільш небезпечним є забруднення Тихого океану важкими металами, серед яких ртуть відіграє особливо небезпечну роль.

Накопичення та передача по харчовому ланцюгу важких металів є достатньо серйозною екологічною проблемою. Зокрема цинк досягає надзвичайно високих концентрацій в устрицях, кадмій – в мідіях, а ртуть – в планктоні.

Ще в серпні 1977 року в результаті спільної наукової радянсько-американської експедиції в Берінговому морі було встановлено значне перевищення норм вмісту важких металів в планктонних організмах. Відомо, що висока концентрація важких металів призводить до важких захворювань а також викликає генетичні порушення в живих організмах.

За рахунок значних перевезень акваторією Тихого океану біля його берегів формуються значні осередки забруднень нафтопродуктами. Значні площі океану затягнуті нафтовою плівкою в межах Панамського каналу, Південно-Китайського та Жовтого морів, відомої течії Куросіо, а також між Гавайськими островами та узбережжям Північної Америки. Особливу небезпеку нафта становить для розвитку морських організмів. В наслідок появи нафтопродуктів в океані інтенсивно розвивається вуглеводнеокислююча мікрофлора, яка згубно діє на природну фауну і флору океану. Крім того, нафтова плівка акумулює пестициди та іони важких металів, що в свою чергу призводить до небезпечних захворювань та загибелі морських організмів.

Забруднення океану призвело до появи червоних припливів, викликаних розвитком небезпечних планктонних організмів, які в період цвітіння насичують води океану токсичними речовинами. Ці отруйні сполуки акумулюються в двостулкових молюсках. Червоні припливи в останні роки особливої інтенсивності набули в Тихому океані в затоках біля берегів Японії.

Фізична карта Тихого океану

Фізична карта Тихого океану

Отже, в результаті активного господарського втручання відбувається інтенсивне забруднення Тихого океану, що веде до виснаження його біологічних ресурсів та становить небезпеку їх використання для людства. Незважаючи на природну здатність океану до самовідновлення, важливим завданням нинішніх поколінь є збереження багатств Світового океану та не тільки зменшення а й уникнення всіх видів його забруднення.

Коментувати