Типи підземних вод


Всі підземні води поділяються за умовами залягання та за походженням. За умовами залягання підземні води поділяються таким чином:

  • Верховодка. Ці води формуються на поверхні після дощів. Коли опади припиняються верховодка швидко зникає, частково проникаючи вглиб грунту, частково випаровуючись. Тобто для верховодки характерний непостійний характер існування.
  • Грунтові води. Води, які залягають на першому водотривкому горизонті, називають грунтовими. Водотривким горизонтом може слугувати глина. Якщо випадає велика кількість опадів, вода просочується вглиб і зупиняється на першому водотривкому шарі гірських порід. Якщо знизу грунтові води обмежені водотривким шаром, то верхня межа грунтових вод залежить від кліматичних умов та від особливостей рельєфу. В умовах вологого клімату рівень грунтових вод досить високий. Вони залягають близько до поверхні. В низьких ділянках рельєфу рівень грунтових вод вищий, на відміну від підвищень. Тому в місцях, де спостерігається інтенсивне яро утворення, рівень грунтових вод невисокий. Водотривкі породи майже не пропускають воду. Тому грунтова вода, рухаючись в сторону нахилу водотривкого шару, може поступово опинитись між двома водонепроникними шарами гірських порід. Так утворюються між пластові води.
  • Напірні або артезіанські. Між пластові води знаходяться під тиском гірських порід. Тому їх називають напірними або артезіанськими. Назва походить від назви французької провінції Артезія, де в XIII ст. викопали найглибшу в Європі криницю. Варто відмітити, що артезіанські води відрізняються надзвичайною чистотою. Це пов’язано з просочуванням та фільтрацією води через шари грунту та численних гірських порід.
Підземні води, їх типи

Підземні води, їх типи.

Підземні води, їх типи

За походженням води поділяються на:

  • Інфільтраційні, які утворюються під час просочування з поверхні дощової, талої та річкової води.
  • Конденсаційні. Утворюються в результаті процесу конденсації в порах та тріщинах гірських порід.
  • Седиментаційні води. Води давніх морських басейнів та інших водойм, що залягають в давніх відкладах осадових порід.
  • Магматогенні або ювенільні води. Ці води утворюються під час поєднання кисню з воднем, що виділяються з магми під час проникнення її в товщу гірських порід.

Коментувати