Тихий океан


В результаті активної експлуатації ресурсів Світового океану в окремих його регіонах відбувається поступове перетворення та деградація екосистем.

Вплив господарської діяльності людини на природу Тихого океануГеологічна будова дна найбільшого в світі океану характеризується своєю складністю. Це пояснюється тим, що у формуванні дна океану приймають участь три великі за розмірами літосферні плити, серед яких Тихоокеанська, Індо-Австралійська, Антарктична, та три менші, а саме: Філіппінська, Наска та Кокос. На межі всіх цих літосферних плит знаходяться рифтові зони.

Геологічна будова та рельєф дна Тихого океану.Дослідження та вивчення Тихого океану відбувалось на протязі доволі тривалого часу. Задовго до початку нашої ери народи, які населяли узбережжя океану, володіли певними знаннями про окремі його частини. Однак з тих далеких часів відомості про Тихий океан не збереглися. Тому європейцям доводилось заново вивчати цей океан.

Історія дослідження Тихого океану.