Підземні води


В епоху науково-технічного прогресу зростає роль крупних міст як осередків науки, культури та виробництва, що притягують до себе велику кількість населення. Відповідно міста є основними споживачами питної води, яку вони здебільшого отримують за рахунок поверхневих вод. Потрібно відмітити, що в результаті зростаючого побутового та господарського забруднення таких водойм існуючі методи […]

Проблеми використання підземних вод