Ґрунти


Видатний геолог та ґрунтознавець, засновник національної школи ґрунтознавства та географії ґрунтів В. В. Докучаєв створив вчення про ґрунти як про особливе природне тіло, а також встановив основні закономірності генезису та географічного розташування ґрунтів.

В. В. Докучаєв – засновник грунтознавства


Ґрунти формуються на межі зіткнення та взаємодії трьох основних оболонок Землі – літосфери, гідросфери та атмосфери, утворюючи особливу геосферу – педосферу або ґрунтовий покрив нашої планети. Варто відзначити, що педосфера вкриває практично всю поверхню материків та островів. В той же час ґрунтовий покрив є частиною біосфери – живої оболонки нашої […]

Значення та основні властивості ґрунтів