Альтернативні джерела енергії


На початок ХХІ століття проблема використання енергетичних ресурсів набула особливо гострого характеру оскільки енергоспоживання у країнах світу зростає надзвичайно високими темпами. Так за останні 10 років використання палива та енергії збільшилось на 11%. Це пов’язано як з темпами економічного розвитку, так і з тенденцією зростанням кількості населення на планеті.

Альтернативні джерела енергії.


Оскільки внутрішні оболонки Землі, а саме мантія та ядро, мають досить високу температуру, температура в земній корі з просуванням вглиб підвищується. Доказом такого твердження є висока температура в глибоких шахтах, яка іноді досягає до 600° С і створює складні умови для видобутку корисних копалин.

Використання внутрішнього тепла Землі в господарстві.