Шацький національний природний парк


Якщо вам доведеться побувати на Поліссі, не втрачайте можливості побувати в Шацькому національному природному парку, територія якого охоплює північний захід України, південь Білорусі та східну частину Польщі. Парк знаходиться в південно-західній частині Східноєвропейської рівнинної країни в мішанолісовій хвойно-широколистій вологій помірно-теплій зоні на території Волинського Полісся. Загальна площа становить більше 49 тис. га вкритої озерами заповідної території. В її межах розрізняють чітко визначені зони: заповідну, господарську та рекреаційну.

Шацький національний природний парк – карта.

Основною метою створення національного парку є збереження, відтворення та раціональне використання своєрідних природних комплексів, неповторних водно-болотних угідь та унікальних Шацьких озер. Важливе значення надається міжнародній співпраці в галузі збереження видового складу фауни і флори, а також ландшафтів парку.

В межах цієї території переважають характерні для західної частини Полісся екосистеми: болотні, озерні, лучні та лісові. Важлива особливість регіону – скупчення великої кількості озер, які відрізняються за походженням та певними показниками. Варто відзначити, що Шацькі озера утворюють одне із найбільших озерних угрупувань Європи. В низинах поміж озерами зосереджені евтотрофні, мезотрофні а також рідкісні для поліського регіону оліготрофні болота.

Рельєф на території Шацького природного парку представлений плоскою рівниною з абсолютною висотою до 180 м. На формування рельєфу території парку значною мірою вплинуло давнє Дніпровське зледеніння. Тому тут зустрічаються льодовикові форми рельєфу: моренні гряди та піщані коси.

В межах парку нараховують близько 23 озерних улоговини, які утворились переважно в результаті карстоутворення, просідання земної поверхні під час виносу дрібних нерозчинних порід, а також за рахунок опускання та підняття окремих тектонічних блоків земної кори.

За своїми розмірами озера відносяться до невеликих водойм. Найбільшим та найглибшим серед них є озеро Свитязь, площа якого становить понад 2 тис. га, а глибина сягає більше 6 м. Всі озера за своїм хімічним складом відносяться до гідрокарбонатно-кальцієвих прісних з нейтральною лужною реакцією.

Особливості рельєфу, геологічної будови та мˊякий клімату впливають на характер рослинності цієї території. Серед представників рослинного світу найчастіше зустрічається сосна, вільха, береза, ялівець, дуб, ліщина, осока, чорниця, лишайники.
Тваринний світ представлений характерними поліськими видами, серед яких найчастіше зустрічаються лосі, дикі кабани, лісові куниці, вовки, видри. В цьому регіоні зупиняється багато видів перелітних птахів для відпочинку під час міграцій. Особливо це стосується водоплавних птахів. Крім різноманітних представників орнітофауни і ссавців в національному парку зустрічається багато червонокнижних представників плазунів, амфібій, риб та безхребетних.

На території парку можна зустріти лелеку чорного, лебедя малого, чаплю жовту, червоного крука та багато інших зникаючих в інших регіонах видів птахів. Адже саме тут створено всі необхідні умови для їх безпечного існування.

Відео: Шацький національний природний парк. Україна. Моя країна