Проблеми використання підземних вод


В епоху науково-технічного прогресу зростає роль крупних міст як осередків науки, культури та виробництва, що притягують до себе велику кількість населення. Відповідно міста є основними споживачами питної води, яку вони здебільшого отримують за рахунок поверхневих вод. Потрібно відмітити, що в результаті зростаючого побутового та господарського забруднення таких водойм існуючі методи очищення уже не можуть бути ефективними для отримання якісної питної води. Очищені існуючими методами води є придатними в основному для господарського використання.

Підземні води мають ряд переваг над поверхневими, за рахунок яких вони вважаються найбільш придатними для пиття. Адже ці води залягають в глибоких водоносних горизонтах, які збереглися в окремих випадках ще з льодовикового періоду. Істотні переваги підземних вод:

  • Мають якісний склад
  • Захищені від забруднення та зараження в більшій мірі ніж поверхневі води
  • Підземні води можуть залягати в районах, де відсутні поверхневі води.

Вода 3

В багатьох європейських країнах частка використання підземних вод становить 60%. Важливу роль відіграють підземні води у водопостачанні Гамбурга, Копенгагена, Будапешта, Мюнхена, Мінська, Вільнюса, Єревана та багатьох інших міст.

Для забезпечення населення якісною питною водою важливо використовувати в основному підземні води, а для технічних потреб – використовувати поверхневі води.

Однак підземні води не є безмежними і можуть піддаватись забрудненню в тих регіонах, де існує надзвичайно несприятлива екологічна ситуація. Це пов’язано з тим, що різні водоносні горизонти не однаково захищені від різних джерел забруднення. В несприятливій в екологічному плані місцевості у водоносний горизонт може проникати забруднена вода з поверхневих водойм, а також шкідливі відходи виробництва разом з атмосферними опадами. В таких випадках залежно від джерела забруднення виникає бактеріальне, або хімічне забруднення підземних вод.

В результаті неконтрольованого використання підземних вод може виникнути цілий ряд негативних змін навколишнього середовища:

  • Скорочення річкового стоку
  • Просідання грунту
  • Зниження рівня грунтових вод
  • Зміни хімічного складу підземних вод в результаті підтягування глибинних сильно мінералізованих вод
  • Зміни та загибель рослинності, викликані зниженням рівня грунтових вод.

Найбільш вразливими є підземні води річкових долин, де вони тісно пов’язані з водоймами. Найкраще захищені від забруднення джерела передгір’їв та гірської місцевості. Але це стосується гірських регіонів, де в районі живлення підземних вод не спостерігається негативного антропогенного впливу.

Коментувати