Льодовики – найбільше джерело прісної води


Вода в гідросфері складає близько 1454 млн. км куб. Це води Світового океану, підземні та ґрунтові води, вода озер, річок та боліт, атмосферна волога та льодовики. Відомо, що вода відноситься до невичерпних ресурсів планети завдяки постійному кругообігу води. Незважаючи на відновлюваність водних ресурсів, проблема води на нашій планеті с кожним роком загострюється і потребує постійної уваги з боку міжнародних природоохоронних організацій.

Особливо гостро стоїть питання використання прісної води. Адже щороку людство споживає її близько 3900 млрд. м. куб. Половина цієї кількості втрачається безповоротно, інша – перетворюється на стічні води. Якщо врахувати той факт, що основна маса води на нашій планеті зосереджена в Світовому океані і характеризується високою солоністю, а на частку придатної для пиття води припадає лише 2,5 %, з усієї маси якої 70 % зосереджується в льодовиках, можна лише уявити сучасні масштаби цієї проблеми.

На протязі тисячоліть людство для своїх потреб використовувало в основному води річок, озер та підземні води. З розвитком промисловості, транспорту та хімізації сільського господарства у континентальних водоймах збільшилась концентрація промислових сільськогосподарських та побутових відходів, і вода стала практично непридатною не лише для пиття, але й для господарського використання.

06

Для вирішення питання водозабезпеченості вчені пропонують цілий ряд цікавих проектів, серед яких не останнє місце посідає раціональне використання гірських льодовиків. Мається на увазі використання води під час природного танення льодовика. Втілення в життя таких проектів дасть змогу не тільки отримати чисту прісну воду, але й убезпечить гірські регіони від утворення селевих потоків, що виникають під час танення гірського льодовика.

07

Оскільки покривні льодовики Арктики та Антарктики мають значний вплив на формування клімату нашої планети, ідею транспортування айсбергів, яка в свій час з´явилась і була досить популярною серед окремих вчених, відкинули. Адже танення таких великих льодовиків може вплинути на підвищення рівня Світового океану, що призведе до непередбачуваних наслідків для Землі як планети.

08

Адже відомо, що в давні геологічні епохи Земля переживала не один льодовиковий період. Сумарний об’єм льодовиків в кілька разів перевищував сучасні льодовикові запаси. Вчені вважають, що давні льодовики практично поглинали воду із Світового океану, концентруючись на материках. На основі спостережень та відповідних розрахунків вчені прийшли висновку, що під час інтенсивного зледеніння рівень океану знижувався на 100 – 120 метрів.

Коментувати