Архів за день: 02.04.2016


В епоху науково-технічного прогресу зростає роль крупних міст як осередків науки, культури та виробництва, що притягують до себе велику кількість населення. Відповідно міста є основними споживачами питної води, яку вони здебільшого отримують за рахунок поверхневих вод. Потрібно відмітити, що в результаті зростаючого побутового та господарського забруднення таких водойм існуючі методи […]

Проблеми використання підземних вод


Органічний світ Північного Льодовитого океану формується в надзвичайно суворих кліматичних умовах. Середня температура найтеплішого місяця липня в південній частині океану не піднімається вище 0 градусів, а більша частина океану впродовж року вкрита потужним шаром льоду.

Органічний світ Північного Льодовитого океану


Явища припливів та відпливів люди помічали ще в давні часи. Ще в V столітті до н.е. про них писав Геродот. Це загадкове явище більшість вчених тієї епохи пояснювали диханням нашої планети. Уже в XVI столітті французький вчений Р.Декарт висунув припущення про вплив Місяця на припливні явища, але до кінця не […]

Припливи і відпливиОстрови Світового океану надзвичайно різноманітні. Вони відрізняються своїми розмірами, особливостями природних умов та походженням. Як правило, всі острови поділяють за походженням на три основні групи: материкові, вулканічні та коралові.

Основні типи островів


Світовий океан – це водна оболонка нашої планети, оточена материками. Оскільки Світовий океан займає близько 71% всієї Землі, будова його дна, рух океанічних вод та берегова лінія в різних його частинах неоднакові. Тому Світовий океан поділяють на окремі частини, а саме: окремі океани, моря, затоки та протоки. Крім того, в […]

Частини Світового океану