Рекультивація земель


Рекультивація земель – це процес відновлювальних робіт після антропогенного втручання, направлених на підвищення родючості землі та повернення її до природного стану. Як правило, рекультивація землі відбувається комплексно та поетапно. Серед основних етапів відновлювальних заходів слід назвати технічний та біологічний. Під час технічного етапу здійснюється ліквідація відходів та вирішуються проблеми із відновленням ландшафту. Біологічний етап полягає в здійсненні агротехнічних заходів, направлених на відновлення родючості і природних якостей грунтів. Одним із таких заходів є висадка бобових культур, здатних засвоювати азот з повітря і накопичувати його в грунті, покращуючи таким чином його якість та родючість. Крім того часто під час біологічної рекультивації на порушених землях насаджують ліси, які за допомогою своєї кореневої системи затримують грунти, запобігаючи утворенню зсувів.

В залежності від того, з якою метою здійснюється відновлення земель, розрізняють природоохоронну, рекреаційну, водоохоронну, лісогосподарську та сільськогосподарську рекультивацію. Природоохоронна рекультивація здійснюється з метою відновлення природних умов для життєдіяльності та відновлення видів рослин і тварин, яким загрожує зникнення. Рекреаційна рекультивація направлена на створення комфортних умов в природному середовищі для відпочинку та відновлення здоров´я людини. Водогосподарська рекультивація направлена на поліпшення якості водойм та навколишніх територій. Лісогосподарська рекультивація здійснюється з метою відновлення лісів та його основних природних компонентів. Сільськогосподарська рекультивація в першу чергу направлена на поліпшення якості грунтів.

Рекультивація земель

Планомірно здійснюючи вищезгадані природоохоронні заходи, можна відновити природне середовище, незважаючи на негативний антропогенний вплив в результаті активної господарської діяльності людини.

Коментувати