Особливості тектонічної будови Африки та її зв’язок з рельєфом материка.


Майже вся територія Африки є частиною давнього материка Гондвани, який сформувався в докембрійську епоху. В архейську та протерозойську ери на території цього материка відбувались інтенсивні горотворні процеси. Високі гори вкривали весь древній материк, який з часом розпався. Під впливом процесів вивітрювання гори зруйнувались і поверхня поступово вирівнялась. Так формувались платформенні ділянки майбутніх південних материків, зокрема Африкано-Аравійська платформа, яка лежить в основі материка Африки. Кристалічний фундамент платформи складають міцні магматичні та метаморфічні породи. В прогинах платформи, які утворились в результаті повільних опускань її окремих ділянок накопичились осадочні відклади, що сформувались в межах осадового чохла платформи. Ділянки платформи перекриті значною товщею осадових порід називають плитами. Як приклад в межах потужного осадового чохла Африканської платформи сформувалась Сахарська плита. Протягом геологічного часу окремі ділянки платформи повільно піднімались. В зонах підняття сформувались щити та антеклізи. В межах цих тектонічних структур спостерігаються виходи фундаменту платформи на поверхню, або кристалічні породи фундаменту перекриті незначною товщею осадових відкладів. Найбільші щити та антеклізи лежать в основі піднятих ділянок рельєфу: масивів Ахаггар, Регибатського, Леоно-Ліберійського. Особливо потужні виступи фундаменту платформи спостерігаються в межах Ефіопського нагір´я та Східно-Африканського плоскогір’я.

Африка - фізична карта

Африка – фізична карта

В східній частині Африки знаходиться система Східно-Африканських розломів, яку називають рифтовою зоною, що за особливостями своєї будови нагадує рифтові зони дна океану. Східно-Африканський розлом тягнеться на 6,5 тис. км. В межах розлому продовжують відбуватись горотворні процеси та вулканічна діяльність.

Щодо загальних висот розрізняють високу південну та південно-східну, а також низьку північну частини Африки. В північній частині висоти не перевищують 1 тис. м, а основні форми рельєфу представлені глибокими западинами, окремі з яких знаходяться нижче рівня моря, високими рівнинами, плато та зруйнованими нагір’ями.

Африка

В основі південної та південно-східної високої Африки лежить Південно-Африканський щит, який починаючи з палеозою зазнавав постійного підняття. Тому в цій частині материка загальні висоти перевищують 1 тис. м. Тут чергуються нагір’я та плоскогір’я, горсти та грабени, лавові плато та вулканічні масиви. Одним із таких є вулканічний масив Кіліманджаро висотою 5895 м.

На північному заході та півдні материка Африканська платформа межує з тектонічними структурами альпійської складчастості, в межах яких сформувались Атлаські гори на північному заході та Капські гори на півдні.

Загалом Африка – досить високий материк, на якому гори займають близько 20%, а низовини лише 10% всієї поверхні. Більша частина поверхні материка вкрита високими рівнинами, плато, плоскогір’ями та нагір’ями.

Коментувати